top of page

Огромное спасибо моим близким и друзьям за их бескорыстную помощь и поддержку. Благодаря им я стал уверенней идти по жизни, укрепил своё здоровье и начал прогрессировать в спорте. На сегодняшний день я придерживаюсь спортивной диеты и планирую принять участие в соревнованиях по Бодибилдингу (в своей категории). Без вышеупомянутой поддержки я бы наверняка давно ушёл со спортивной сцены. Но люди продолжают интересоваться моим здоровьем и моими достижениями, тем самым мотивируя меня на новые результаты. Дополнительная благодарность тем, благодаря кому у меня есть возможность безвозмездно тренироваться в лучших спорт клубах города. Любые препятствия придают мне новую порцию вдохновения, а люди окружающие меня, придают мне сил, чтобы эти препятствия преодолеть. Это заставляет меня вставать каждое утро и двигаться вперёд, быть завтра лучше чем я был вчера. Я верю в людей и знаю что они верят в меня. Благодарю.

I’m very thankful to my family and friends for their selfless assistance and support. With their help, I became more confident and now I go through life, strengthened my health and did big progress in the sport. Today I hold a sports diet and plan to take part in a bodybuilding competition (in its category). Without the support I would probably gone from the sports scene. But people continue to be interested in my health and my achievements, thus motivating me to get new results. Special thanks to those, whom I have the opportunity to train for free in best sports clubs in the city. Any obstacles give me a new piece of inspiration, and the people around me, give me strength to overcome these obstacles. It makes me get up every morning and to move forward, to be better tomorrow than I was yesterday. I believe in people and I know that they believe in me. Thank you.

Didelė padėka mano artimiesiems ir draugams už jų geranorišką pagalbą ir draugišką palaikymą. Dėka jų, aš tapau pasitikintis savimi bei tvirčiau žengiantis pirmyn per Gyvenimą. Aš sustiprinau savo sveikatą ir pagerinau pasiekimus sporte. Dabar aš laikausi sportinės dietos ir žadu dalyvauti "Bodibildingo" rungtyje (savo kategorijoje). Be minėtos paramos, aš būčiau neįgavęs jokios sportinės formos, žmonės visada domisi mano sveikata ir seka mano sportinius pasiekimus. Jų stiprus palaikymas skatina mane siekti naujų sportinių rezultatų. Ypatinga padėka tiems, kurių dėka aš galiu neribotai treniruotis geriausiuose miesto sporto klubuose. Pasitaikančios nesėkmės suteikia man naujų jėgų, o aplinkinių žmonių rūpestis suteikia stiprybės nugalint visus sunkumus. Visa tai mane verčia vėl ir vėl keltis anksti ryte, judėti pirmyn ir būti tvirtesniu, nei aš buvau vakar. Aš labai pasitikiu žmonėmis ir jie tiki manimi. Dėkoju!

 

PayPal ButtonPayPal Button
http://www.nikolaj-mironov.com/
http://www.nikolaj-mironov.com/
PayPal ButtonPayPal Button
  • Odnoklassniki Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page